Nagroda Prometejska im. Lecha Kaczyńskiego 2019 - koncert

Nagroda Prometejska im. Lecha Kaczyńskiego 2019

Gala wręczenia Nagrody Prometejskiej im. Lecha Kaczyńskiego odbyła się 26 września 2019 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Była to wyjątkowa, bo pierwsza w historii gala wręczenia nagród portalu Niezalezna.pl.

Przed wręczeniem nagród Adam Borowski, szef warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, odczytał list od Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS podziękował redaktorowi Tomaszowi Sakiewiczowi oraz redakcji portalu Niezależna.pl za nadanie Nagrodzie Prometejskiej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

LAUREAT SPECJALNEJ NAGRODY PROMETEJSKIEJ ZA 2019 R. „NAGRODA MIĘDZYMORZA” – PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA

Nagroda specjalna, którą nazwano „Nagrodą Międzymorza” to wyjątkowe wyróżnienie. Prowadzący galę Jan Pospieszalski zapowiedział, że w takiej formule nagroda nigdy nie będzie już wręczana. Z tym większym zaciekawieniem wszyscy zgromadzeni uczestnicy gali oczekiwali ogłoszenia laureata. Laudację na jego cześć wygłosił redaktor naczelny „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomasz Sakiewicz.

– Kiedy chcieliśmy docenić kogoś, kto byłby kontynuatorem tego, co zrobił Lech Kaczyński – odnowienia polskiej geopolityki – czyli spojrzenia na interes narodu polskiego poprzez system powiązań międzynarodowych, to dziś tym kontynuatorem jest prezydent Andrzej Duda. W tej sprawie Andrzej Duda wybrał tę najlepszą kontynuację, tradycji Lecha Kaczyńskiego. W zupełnie nowych warunkach tę tradycję ubogacił i wzmocnił – powiedział, po czym stało się jasne, że „Nagrodę Międzymorza” odbierze Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Andrzej Duda podziękował za przyznane wyróżnienie. Wspominał patrona nagrody, czyli jednego ze swoich poprzedników – śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Lech Kaczyński był obśmiewany przez salonowe media jako romantyk w polityce zagranicznej, w przeciwieństwie do pragmatyków rządu, który powstał w 2007 roku. Najbardziej romantycznym przejawem koncepcji Lecha Kaczyńskiego jest gazoport w Świnoujściu. To właśnie ta myśl prezydenta Kaczyńskiego, którą staramy się twórczo rozwijać. Ta wielka koncepcja prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest koncepcją żywą. Ona jest i będziemy rozwijali ją pragmatycznie, patrząc na horyzont interesów Rzeczypospolitej Polskiej, absolutnie w pierwszej kolejności. Najpierw my, a zaraz potem przyjaciele – wskazywał prezydent Duda w swoim przemówieniu.

– Uważam, że tę nagrodę – ponieważ jest ciężka – powinniśmy nieść razem z pomocą Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego i rządu. To jest wspólna nagroda za realizację tej właśnie polityki Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, której bez udziału tych wszystkich podmiotów nie udałoby się zrealizować. Jestem za to ogromnie wdzięczny i jestem ogromnie dumny, że mogę do tego przyłożyć także swoją rękę. Jeszcze raz dziękuję za nagrodę – podkreślił laureat.

LAUREAT NAGRODY PROMETEJSKIEJ IM. LECHA KACZYŃSKIEGO – PROF. KRZYSZTOF SZCZERSKI, SZEF GABINETU PREZYDENTA RP

Kolejnym laureatem Nagrody Prometejskiej był prof. Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta RP. Nagrodę wręczył redaktor naczelny portalu Niezalezna.pl Grzegorz Wierzchołowski, a laudację wygłosiła Katarzyna Gójska, redaktor naczelna miesięcznika „Nowe Państwo”.

– Pan prof. Krzysztof Szczerski został laureatem nagrody głównej – to państwo już wiedzą. Dlaczego dokonaliśmy takiego wyboru? Wielkie wizje geopolityczne potrzebują człowieka, umiejącego trzymać rękę na pulsie w kwestii wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach i będą kształtowały naszą przyszłość. Mamy wrażenie, że właśnie tak jest, a prof. Szczerski jest człowiekiem do zadań specjalnych na odcinku polityki zagranicznej – podkreśliła.

Odbierający nagrodę prof. Szczerski był wyraźnie wzruszony tym, że został doceniony przez kapitułę redakcyjną portalu Niezalezna.pl.

– Chciałem serdecznie podziękować kapitule i portalowi za tę nagrodę. Szczególną, z racji patrona, który był dla mnie i jest mistrzem w polityce międzynarodowej. Ja z terminowania u prezydenta Lecha Kaczyńskiego czerpię wzór – podkreślił ówczesny szef gabinetu Prezydenta RP.
Jak dodał laureat, to jego pierwsza nagroda za działalność publiczną, jaką miał okazję odebrać. W podziękowaniach wymienił prof. Ryszarda Legutko, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, minister Annę Fotygę oraz oczywiście prezydenta Andrzeja Dudę.


LAUREAT NAGRODY PROMETEJSKIEJ IM. LECHA KACZYŃSKIEGO – MINISTER ROLNICTWA JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI
 
Kolejna Nagroda Prometejska powędrowała do ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Laudację na cześć laureata wygłosił redaktor Piotr Lisiewicz.
– Jan Krzysztof Ardanowski. Z jego inicjatywy Polska, Litwa, Łotwa przyjęły wspólną deklarację, że Europa środkowo-wschodnia musi być w sprawie rolników traktowana tak samo, jak Europa zachodnia. To jest działanie, które doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy mówić o równych dopłatach dla rolników – wskazywał Lisiewicz. Nie zabrakło również ciekawostki historycznej i wszyscy zgromadzeni w Galerii Porczyńskich mogli dowiedzieć się, co minister Ardanowski robił w 1981 roku na swojej uczelni.
Minister osobiście odebrał nagrodę. Podziękował za wyróżnienie, dodając, że czuje się dumny z takiego wyróżnienia.

– Jestem zaszczycony i wzruszony. Zaszczycony, bo bardzo poważne gremium tę nagrodę przyznaje (…) a wzruszony, gdyż jest to nagroda im. Lecha Kaczyńskiego, który był dla również dla mnie i promotorem, i nauczycielem. Kiedy doradzałem mu w sprawach wsi i rolnictwa, często byłem zdziwiony, skąd ten człowiek z inteligenckiej rodziny warszawskiej tak szybko rozumie również specyfikę i duszy i życia mieszkańców polskiej wsi. To świadczy o wielkiej inteligencji. Mieliśmy w nim i przyjaciela, i opiekuna – powiedział Ardanowski.

W swoim przemówieniu wskazał również, że idea Trójmorza to żywa idea odtworzenia naturalnych związków kulturowych i gospodarczych. Wymienił również powiązania rolnictwa z Trójmorzem, a także wyraził zadowolenie, że prezydent RP Andrzej Duda „jest przyjacielem polskiej wsi”.

LAUREAT NAGRODY PROMETEJSKIEJ IM. LECHA KACZYŃSKIEGO – PREZES PKN ORLEN DANIEL OBAJTEK

Nagroda Prometejska trafiła także w ręce prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Zanim odebrał wyróżnienie, laudację wygłosiła europoseł Anna Fotyga. Postanowiła przytoczyć pewną historię, której bohaterami byli Valdas Adamkus – wieloletni prezydent Litwy oraz Lech Kaczyński – patron nagrody, prezydent RP w latach 2005-2010.

– Dziś w Gali Porczyńskich mam przed oczami mały, rozświetlony salonik i dwóch prezydentów, siedzących tam, rozmawiających poważnie, choć prywatnie byli to przyjaciele. Rozmowa ta była konkretna, bardzo poważna. Mieli poczucie pewnego brzemienia decyzji. Decyzję, którą podejmowali, była obarczona ryzykiem. Prócz świetnych relacji, każdy z nich znał, czuł, wiedział, na czym polega odpowiedzialność wobec własnego narodu. Rozmawiali nt. zakupu rafinerii w Możejkach. Wiedzieli, że może być bardzo trudno. Prezydent Lech Kaczyński zawsze wiedział, że w sytuacji, w której znajdowała się Polska, sprawa bezpieczeństwa energetycznego jest sprawą kluczową i najważniejszą. Doszło do umowy. Najpierw zakupiono część należąca do JUKOSU, później mniejszych udziałowców, akcjonariuszy. Prezydent Lech Kaczyński zawsze mawiał, że z „narodami naszej części świata łączą nas piękne wydarzenia, dni chwały, które mogą być pisane złotymi zgłoskami w naszych annałach historii, dlatego najłatwiejszym sposobem pokonywania tych problemów są konkretne projekty, pozwalające wiązać narody, społeczeństwa”. Z całą pewnością łączy nas sprawa najważniejsza – niepodległość państwa polskiego, wspólne bezpieczeństwo. Temu służyła transakcja, o której mówili prezydenci – prezydent Lech Kaczyński i prezydent Litwy Valdas Adamkus. Od dwóch lat ta inwestycja przynosi zyski. Jest niezwykle potrzebna całemu regionowi. Chciałabym podziękować panu Danielowi Obajtkowi – powiedziała.

Laureat nagrody podziękował za przyznane wyróżnienie i wskazał, że Orlen pod jego zarządzaniem przeprowadza wiele zadań inwestycyjnych, by cały region mógł się rozwijać.

– Jest mi niezmiernie miło, jestem zaszczycony. To nagroda dla wszystkich moich dobrych, zaufanych współpracowników. Nie znałem śp. prof. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale widzę dużo jego dorobku. Doskonale znał politykę regionu, ale też doskonale czuł ekonomię. Silną politykę można robić tylko poprzez silną gospodarkę, silne firmy – podsumował.