Debata „Międzymorze w światowym systemie bezpieczeństwa” [wideo]

W ramach Forum Nagrody Prometejskiej zaplanowano w tym roku trzy debaty, pod tytułami „Międzymorze w światowym systemie bezpieczeństwa”, „Bezpieczeństwo energetyczne” oraz „Wyzwania gospodarcze dla regionu międzymorza w świetle napaści Rosji na Ukrainę”. Rozmowę o znaczeniu międzymorza poprowadził Michał Rachoń.

Więcej, niż koncepcja

Anna Fotyga przedstawiła inspiracje Lecha Kaczyńskiego, który był jednym z pionierów współczesnej współpracy w ramach Międzymorza. Zacytowała jego wypowiedź o tym, że nasz region ma bardzo dużo wrażliwych spraw, zatem trzeba zbudować praktyczne relacje łączące region. Po niej wypowiadał się jeden z bojowników o wolność Ukrainy, tamtejszy parlamentarzysta, Światosław Jurasz. 

Widać wyraźnie, że podczas tej wojny pojawiła się wyraźnie zarysowana jedność Ukrainy i pozostałych krajów dostrzegających zagrożenie ze strony Rosji. Zagrożenie, które powoduje to, że Ukraina zdecydowanie chce się łączyć z państwami zachodnimi. Dla nas koncepcja Międzymorza to nie jest tylko coś, o czym sobie rozmawiamy. Jestem szefem drugiego największego klubu w naszym parlamencie, który nosi nazwę Intermarium. Stąd ta idea jedności między naszymi narodami jest czymś, co podzielają członkowie parlamentu, jak też i wielu członków społeczeństwa

– mówił Światosław Jurasz, ukraiński deputowany.

Nasza grupa jednoczy w parlamencie przedstawicieli różnych regionów i różnych ugrupowań, z południa i północy, ze wschodu i zachodu. Ważne, że mamy taką platformę w naszym parlamencie, która pozwala nam zrealizować to marzenie o jedności w naszym regionie

– dodał.

Zachód się mylił

Prelegentem był również prof. Krzysztof Szczerski, ambasador Polski przy ONZ, który pytany był o zmianę w postrzeganiu idei Międzymorza od czasu rosyjskiego ataku na Ukrainę.

To, o co mnie pan pyta zbieżne jest ze słowami pani minister Fotygi, czyli mówimy i dziedzictwie prezydenta Kaczyńskiego. To, co chcemy stworzyć w regionie, to połączenie poprzez konkretne projekty, które będą miały istotny wymiar strategiczny. Czyli obszar energetyki, obszar transportu, obszar cyfryzacji. Wręcz naszym obowiązkiem jest praca nad urzeczywistnieniem dziedzictwa prezydenta Kaczyńskiego, który planował tego typu projekty, ale niestety nie mógł ich dokończyć

 – mówił Szczerski. 

Cała koncepcja Trójmorza i współpracy w tym regionie, bardzo mocno pokazuje, jak ważną rolę ten region odgrywa z punktu widzenia bezpieczeństwa nie tylko Europy, ale również świata. Sądzę, że to, co teraz obserwujemy – agresja Rosji na Ukrainę – w sposób bardzo tragiczny ukazuje, jak dużą wartość i istotność ma ten region dla całej architektury bezpieczeństwa w skali globalnej. Wcześniejsze podejścia nie zadziałały

– tłumaczył.

Inicjatywa Trójmorza ma tych samych wrogów, którzy przeciwstawiają się członkostwu Ukrainy w NATO

– podkreślił Szczerski, mówiąc też o różnicy jaka zaszła na zachodzie Europy. Tam Niemcy i Francja obecnie przyznają, że kilka lat temu myliły się w swoim podejściu do Rosji. 

Od dziesięcioleci stosowano podobne metody, czy to w Rosji sowieckiej, czy Rosji carskiej, czy Federacji Rosyjskiej pod władzą Putina. Tak naprawdę od stuleci te metody są podobne – dezinformacji, półprawd, manipulacji, to są naprawdę podobne metody. Niestety ten kolektywny Zachód dał się nieco zwieść, nieco uśpił swoją czujność. Nie rozszyfrował tego zagrożenia, mimo, że jak powiedział prof. Szczerski, pewne znaki i sygnały były. Po 24 lutego wszystko staje się jasne

– dodała Anna Fotyga. 

Czytaj więcej »

Zachęcamy do wysłuchania panelu:

Zobacz zdjęcia: