Forum Nagrody Prometejskiej im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Po raz czwarty rozdamy Nagrody Prometejskie

21 kwietnia w Warszawie odbędzie się Forum Nagrody Prometejskiej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To już czwarta edycja wydarzenia, podczas którego politycy, działacze społeczni i ludzie biznesu, których aktywność w sposób szczególny wspiera rozwój regionu państw Trójmorza, uhonorowani zostaną Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego.

Ideą Nagrody Prometejskiej im. Lecha Kaczyńskiego, ustanowionej przez portal Niezależna.pl, jest docenienie działań mających na celu integrację i rozwój państw pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatyckim oraz uświadamianie opinii publicznej znaczenia tego regionu dla budowania pozycji Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa w Europie.

Wśród laureatów nagrody znaleźli się m.in.: prezydent RP Andrzej Duda (2019 r.),  Valdas Adamkus – były prezydent Litwy (2019 r.), Krzysztof Szczerski – szef gabinetu politycznego prezydenta RP Andrzeja Dudy (2019 r.), Piotr Naimski – sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Ministrów, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (2020 r.). W 2021 r. nagrodę główną otrzymał Związek Polaków na Białorusi.

Uroczystość wręczenia nagrody poprzedzą w tym roku panele dyskusyjne, których tematyka będzie nawiązywała do bieżącej dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazł się wschodni sąsiad Polski i dotyczyć one będą zarówno wyzwań stojących przed polską gospodarką w dobie wojny na Ukrainie, jak i kwestii bezpieczeństwa polskiego państwa i regionu Międzymorza oraz koniecznych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. 

SKŁAD KAPITUŁY:
PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY:
Jarosław Kaczyński – wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Pozostali członkowie KAPITUŁY:
Pani Anna Fotyga, europoseł 
Pan Profesor Ryszard Legutko, europoseł
Pan Maciej Łopiński, były minister w kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Pan prof. Krzysztof Szczerski Ambsador RP przy ONZ w Nowym Jorku, laureat Nagrody Prometejskiej

oraz przedstawiciele mediów Stefy Wolnego Słowa: 
Pani Katarzyna Gójska – redaktor naczelna miesięcznika “Niezależna Gazeta Polska – Nowe Państwo”
Pan Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny tygodnika “ Gazeta Polska” 
Pan Grzegorz Wierzchołowski – redaktor naczelny portalu niezalezna.pl